Ana Sayfa | SSS | Site Haritası | Yardım
Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü

AddNumberFormat

KenanExcel Ana Sayfası

$SayiFormati = AddNumberFormat($Format = '')

Tanımlama

Hücre içinde bulunan sayı ve tarihin formatını ayarlamak için kullanılır.

Parametreler

$Format:

Sayı ve tarihin formatı girilir.

Varsayılan değer : ""

Girilebilen değerlerden bazıları

Fixed, Short Date, 0.0000, parabirimi: #,##0.00\ "TL"
[$-F800]dddd\,\ mmmm\ dd\,\ yyyy
Percent , 0%
Metin: @
General, General Number, General Date, Long Date, Medium Date, Short Date, Long Time, Medium Time,
Short Time, Currency, Euro Currency, Fixed, Standard, Percent, Scientific, Yes/No, True/False, or On/Off.

Örnek

Excel'de aşağıdaki özelliklerde hücre içindeki sayının formatını ayarlamak istiyoruz.

  1. Sayısal hücrenin formatı olarak #,##0 ayarlayınız.

Bu formatı $s1 değişkenine atayalım.

$s1 = $excel->AddNumberFormat('#,##0');

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit