Ana Sayfa | SSS | Site Haritası | Yardım
Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü

AddAlignment

KenanExcel Ana Sayfası

$Alignment = AddAlignment($Horizontal='', $Vertical='', $WrapText='', $Rotate='');

Tanımlama

Hücre içi hizalama tanımlanır.

Parametreler

$Horizontal:

Yatay hizalama için değer girilir.

Verilecek değerler : Left, Center, Right, Automatic

Varsayılan değer: Automatic

$Vertical:

Düşey hizalama değeri girilirm

Verilecek değerler : Bottom, Top,Center

Varsayılan değeri: Center

$WrapText:

Hücreye sığmadığı zaman kelimeler aşağı inecek

Varsayılan değer : ''

$Rotate:

Yazının değişik açı ile yazılmasını sağlar. Yazılacak açı değeri girilir.

Varsayılan değer : 0

Örnek

Excel'de aşağıdaki özelliklerde bir hizalama tanımlayınız.

  1. Ortalı

Bu hizalamayı $Ortali değişkenine atayalım.

$Ortali = $excel->AddAlignment('C', '', '');

veya

$Ortali = $excel->AddAlignment('C');

Excel'de aşağıdaki özelliklerde bir hizalama tanımlayınız.

  1. Ortalı
  2. Metni kaydır

Bu hizalamayı $OrtaliMetinKaydir değişkenine atayalım.

$OrtaliMetinKaydir = $excel->AddAlignment('Center', '',1);

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit