Ana Sayfa | SSS | Site Haritası | Yardım
Kenan kılıçaslan

 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü


c#'da mdiChild form dan mdiParent formun kontrollerine erişmek

Yapılacak işlemler
 • mdiParent formdaki bir kontrolü child formda konrol edebilmek için parent formdaki nesnenin aynısını child formda da oluşturmak gerekir.
 • Nesneye yöenlik programlamanın özelliği olarak her iki formdaki nesneler eşitlenir.
 • Böylece hem parent formdaki kontrol, hemde child formdaki kontrol aynı hedefi gösterir.

Bunu örnekle açıklayalım.

Child formdan, Parent formdaki menüyü kontrol edelim.

Varsayım: child formun adı : Form1 olsun

mdiParent formda Form1 sınıfından bir nesne oluşturalım

Form1 frmChild = new Form1();
 • Parent forma bir menuStrip ekleyin.
 • Eklenen menuStrip'in adı varsayılan olarak menuStrip1 dir.
 • mdiForm .designer.cs 'ye baktığımızda aşağıdaki gibi bir tanım vardır.
private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
 • şimdi childform'a bir menuStrip ekleyin. bununda adı menuStrip1 dir.
 • childform'un .designer.cs 'ye baktığımızda aşağıdaki gibi bir tanım vardır
private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
 • child formdaki menuStrip'i public yapmalıyız.
public System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1=null;
 • Parent formda child form aşağıdaki gibi yüklenir.
Form1 frmChild = new Form1();
frmChild .MdiParent = this; //frmChild nesnesi bir çocuk form olarak
tanımlanıyor
frmChild .menuStrip1= menuStrip1; //her iki formdaki nesneler
eşitlenerek aynı yeri göstermesi sağlanır.
frKayitGiris_bu.Show(); // child for yüklenir.

Artık child formdan parent forma ait bir kontrol ile ilgili işlem yapabiliriz.

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit