Ana Sayfa | SSS | Site Haritası | Yardım
Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
PHP ile pdf oluşturmak

PHP'de pdf doküman oluşturmak için birkaç metod vardır. Bunlardan biri fpdf kullanmaktır.

www.fpdf.org adresinden indirerek bunu bir klasöre kopyalayın. Örneğin ben fpdf adında bir klasöre kopyalayacağım.

İndirdiğimiz fpdf.php adındaki dosyada pdf oluşturmamıza yarayan class vardır.

pdf oluşturacağımız dosyaya aşağıdaki kodu yazınız.

<?
include ("fpdf/fpdf.php"); // fpdf.php dosyasının yerine bağlı

$pdf = new FPDF();
?>

devamın da ise

$pdf->AliasNbPages();
$pdf->AddFont('verdana','','verdana.php');
$pdf->SetTitle('ornek.php');
$pdf->SetCreator('ornek.php');
$pdf->SetAuthor('ornek.php');

$pdf->AddPage();

.......

......

if(strpos($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_USER_AGENT'],'MSIE'))
{
$file=basename(tempnam(getcwd(),'tmp'));
//Save PDF to file
$pdf->Output($file);
//JavaScript redirection
echo "<HTML><SCRIPT>document.location='getpdf.php?f=$file';</SCRIPT></HTML>";
} else {$pdf->Output(); }

Internet Explorer 'dan pdf çıktı almak için getpdf.php dosyası oluşturunuz. İçeriği aşağıdadır.

<?php
$f=$HTTP_GET_VARS['f'];
//Check file (don't skip it!)
if(substr($f,0,3)!='tmp' or strpos($f,'/') or strpos($f,'\\'))
die('Incorrect file name');
if(!file_exists($f))
die('File does not exist');
//Handle special IE request if needed
if($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_USER_AGENT']=='contype')
{
Header('Content-Type: application/pdf');
exit;
}
//Output PDF
Header('Content-Type: application/pdf');
Header('Content-Length: '.filesize($f));
readfile($f);
//Remove file
//unlink($f);
exit;
?>

fpdf hakkında detaylı bilgi için: www.fpdf.org

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit