Ana Sayfa | Site Haritası | English | Italiano
Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Hesap Modülleri Hesap Modülleri

Boru Sürtünme Kaybı Hesabı

Aşağıdaki formu doldurunuz.
Boru Cinsi:
Akışkan:
Akışkan Sıcaklığı: °C
Anma Çap: mm
Debi:
Sürtünme Kaybı: /m
Açıklama : Çeşitli boruların, akışkan sıcaklığını da dikkate alarak sürtünme kayıpları hesaplanır. Hesaplama için aşağıdaki formu doldurunuz. Şimdilik sadece su akışkan olarak hesaplanmaktadır. Kullanılan formül türbilanslı akım (Re>4000) için Colebrook–White denklemidir.
$\frac{1}{\sqrt{f }}=-2\log \left ( \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}+\frac{\varepsilon /D}{3.71} \right )$
Darcy-Weisbach denkleminden ise boru boyunca meydana gelen sürtünme kaybı bulunur.$h_{f}=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{v^{2}}{2g} $ mSS veya $\Delta P=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{\rho v^{2}}{2} $ Pa'dır.
Burada, $f$ boyutsuz birim sürtünme katsayısı, $D$ metre olarak iççap, $Re$ boyutsuz reynolt sayısı, $\varepsilon$ metre olarak pürüzlülük, $L$ boru boyu, $v$ m/s olarak hız, $\rho$ kg/m3 olarak suyun özgül kütlesidir.
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit