Ana Sayfa | SSS | Site Haritası | Yardım
Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü

Çember ile Elips Kesişim Noktası

Elips genel denklemi:

$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$

Çember genel denklemi:

$\left ( x-a \right )^2+\left ( y-b \right )^2=r^2$

Çemberin parametrik dönümüşümü:

$x=a + r \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad ; \quad y= b + r \frac{2t}{1+t^2}$

Bu dönüşüm elips denkleminde yerine konulur, dördüncü derece denklem elde edilir. Bu dördüncü derece denklemin gerçek sayı kökleri, kesişim noktasının $t$ değerini verir. Dördüncü derece denklemden bulunan $t$ değerlerinden, yukarıdaki formül ile $x$ ve $y$ bulunur.

Sonuç bize elips ile çemberin kesişim noktasını verir.
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit