Ana Sayfa | SSS | Site Haritası | Yardım
Kenan kılıçaslan

  • Sürtünme Kaybı
  • Denklem Çözümü
  • Diferansiyel Denklem
  • Laplace Dönüşümü
  • Bernoulli Denklemi
Hesap Modülleri Hesap Modülleri
1.Derece Differansiyel Denklem Cözümü


Çözümünü istediğiniz diferansiyel denklem:
$\displaystyle {\frac{dy}{dx}}=f(x,y)=$

Hesap Formülü:

Çözüm için gerekli sınır koşulları:
$x_0=$
$y_0=$
Bulunması istenen $x$ değeri:
$x_1=$
Artım $\Delta x=$
Boru Hesapları
Denklem Çözümleri
    Lineer Olmayan Denklem Sistemi Çözümü
    Lineer Denklem Sistemi Çözümü
    Müller Metodu ile Denklem Çözümü
    Newton Metodu ile Denklem Çözümü
    Diferansiyel Denklem Çözümü
Havalandırma Kanalı
Matris İşlemleri
    Ters Matris
Matematik Formülleri
Online Boru Statik Projeleri
Denklem içinde kullanılacak fonksiyonlar:

$\begin{matrix} \textbf{pow(x,a)} & : & x^a \\\textbf{sin(x)} & : & sin\, x &\textbf{cos(x)} & : & cos\,x \\\textbf{tan(x)} & : & tan\,x &\textbf{log(x)} & : & ln\,x \\\textbf{exp(x)} & : & e^x &\textbf{abs(x)} & : & \left|x\right| \\\textbf{asin(x)} & : & arcsin\,x &\textbf{acos(x)} & : & arccos\,x \\\textbf{atan(x)} & : & arctan\,x &\textbf{sqrt(x)} & : & \sqrt{x} \\\textbf{pi} & : & \pi &\textbf{esay} & : & e \textrm{ sayısı} \\\textbf{LN2} & : & ln\,2 & \textbf{LN10} & : & ln\,10 \\\textbf{Log2e} & : & log_{2}\,e & \textbf{Log10e} & : & log_{10}\,e \end{matrix}$
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesap Modülleri    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit