Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Çalışmalar ve Yazılımlar
mavi ok Kaskad Baca Hesapları
Birden fazla ısıtma tertibatının bağlı olduğu kalorifer bacalarının hesabı yapılmaktadır.

mavi ok Online Psikrometrik Değer Hesaplama
Havanın kuru termometre, yaş termometre, çiğ noktası, mutlak nem, bağıl nem değerlerine bağlı olarak özgül hacim, entalpi ve diğer parametrelerin hesaplanması.

mavi ok Havalandırma Kanal Hesapları
Dikdörtgen veya yuvarlak havalandırma kanallarında sürtünme kaybı hesabı yapılmaktadır. Dikey olarak seçildiğinde sıcaklık faktörü ile akışın doğal olarak aşağımı, yoksa yukarımı akacağı bilgisini vermektedir.

mavi ok Boru Sürtünme Hesabı
Çeşitli boruların, akışkan sıcaklığını da dikkate alarak sürtünme kayıpları hesaplanır. Şimdilik sadece su akışkan olarak hesaplanmaktadır.

mavi ok Buhar Borularının Hesabı
Çeşitli sıcaklık ve basınçta bulunan doymuş yada kızgın su buharının borudaki basınç kaybını hesaplar.

mavi ok Autolisp programlama
mavi ok LabView ile Programlama
mavi ok Çok Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
beyaz_sayfa_en_alt_oval