Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Denklemler

Denklem Çözümleri

Doğrusal Olmayan Denklem Sistemi Çözümü

Çok bilinmeyenli lineer (doğrusal) olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Denklem sisteminin birden fazla çözümü olabilir. Reel çözümü bulunmayabilir. İterasyon ile çözüm bulunması nedeniyle, başlangıç değere bağlı olarak farklı sonuçlar bulunabilir.

Doğrusal Olmayan Denklem Sistemi Çözümü- Varsa Kompleks Köklerini Bulma

Çok bilinmeyenli lineer (doğrusal) olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Denklem sisteminin birden fazla çözümü olabilir. Varsa kompleks kökleri hesplanır. Çözümü bulunmayabilir.

Lineer Denklem Sisteminin Çözümü

Çok bilinmeyenli lineer (doğrusal) denklem sistemlerinin çözümü bulunur.

1.Mertebe Diferansiyel Denklem Cözümü

\(\displaystyle {\frac{dy}{dx}}=f(x,y)\) veya \(\displaystyle {y'}=f(x,y)\) şeklindeki birinci mertebeden diferansiyel denklerin çözümü sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır.

1.Mertebe Diferansiyel Denklem Sistemi Cözümü

\(y=y(t) \) ve \(z=z(t) \) olmak üzere, \(\displaystyle \small {\frac{dy}{dt}}=f_1(t,y,z)\), \(\displaystyle \small {\frac{dz}{dt}}=f_2(t,y,z)\) şeklindeki diferansiyel denklem sistemleri çözümü sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır.

Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklem Cözümü

\(y=y(t) \) olmak üzere, \(\displaystyle {\frac{d^{n}y}{dt^{n}}}=f(t,y^{(n-1)},y^{(n-2)}, \dots, y',y)\) şeklindeki yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümü verilen sınır değere bağlı olarak, sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır.

n.Mertebe Diferansiyel Denklem Sistemi Cözümü

\(\displaystyle \small {\frac{d^ny}{dt^n}}=f_1(t,y,z,\cdots,y^{(n)},z^{(n)})\), \(\displaystyle \small {\frac{d^nz}{dt^n}}=f_2(t,y,z,\cdots,y^{(n)},z^{(n)})\) şeklindeki diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü bulunmaktadır.

Üçüncü Dereceden Denklem Çözümü

Üçüncü dereceden reel veya kompleks katsayılı denklemlerin reel veya kompleks kölerinin bulunması.

Dördüncü Dereceden Denklem Çözümü

Dördüncü dereceden reel veya kompleks katsayılı denklemlerin reel veya kompleks kölerinin bulunması.

Beşinci Dereceden Denklem Çözümü

Beşinci dereceden reel veya kompleks katsayılı denklemlerin reel veya kompleks kölerinin bulunması.

Altıncı Dereceden Denklem Çözümü

Altıncı dereceden reel veya kompleks katsayılı denklemlerin reel veya kompleks kölerinin bulunması.

beyaz_sayfa_en_alt_oval