Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Denklemler

Altıncı Dereceden Denklem Çözümü

\(a*x^6+b*x^5+c*x^4+d*x^3+e*x^2+f*x+g=0\) şeklinde bulunan, reel sayı veya kompleks sayı katsayılı, altıncı dereceden bir denklemin tüm köklerini reel veya kompleks sayı olarak verir.

Not 1:\(a\ne0\) olmalı

Not 2:Eğer katsayı reel sayı ise birinci kutucuğa reel sayı yazılacak, ikinci kutucuk sıfır olacak, Eğer katsayı kompleks sayı ise sayının reel kısmı birinci kutucuğa, sanal yada imaj kısmı ikinci kutucuğa yazılacaktır.

Denklemin katsayıları :
\(a=\)+ \(i\)
\(b=\)+ \(i\)
\(c=\)+ \(i\)
\(d=\)+ \(i\)
\(e=\)+ \(i\)
\(f=\)+ \(i\)
\(g=\)+ \(i\)

beyaz_sayfa_en_alt_oval