Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Denklemler

n.Mertebe Diferansiyel Denklem Sistemi Cözümü

\(\displaystyle \small {\frac{d^ny}{dt^n}}=f_1(t,y,z,\cdots,y^{(n)},z^{(n)})\), \(\displaystyle \small {\frac{d^nz}{dt^n}}=f_2(t,y,z,\cdots,y^{(n)},z^{(n)})\) şeklindeki diferansiyel denklem sistemleri çözümü sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır. (Şimdilik 4.mertebeye 5 denkleme kadar çözüm yapılmaktadır.) +, -, *, / matematik operatörler ve aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Üs almak için pow fonksiyonunu kullanınız. Örneğin \(t^2\) için pow(t,2) yazınız.

Çözümünü istediğiniz diferansiyel denklem:
Denklem Sayısı
Mertebe
Hesap Netodu:

Değişkenler
\(y''=f(t,y,y',z,z')\)
\(z''=f(t,y,y',z,z')\)
Çözüm için gerekli başlangıç değerleri
\(\displaystyle\small t_{0}=\)
\(\displaystyle\small y_{0}=\)
\(\displaystyle\small y'_{0}=\)
\(\displaystyle\small z_{0}=\)
\(\displaystyle\small z'_{0}=\)
Bulunması istenilen \(t\) değeri
\(\small t_n=\)
Artım \(\small\Delta t=\)Denklem içinde kullanılacak fonksiyonlar:
\(\begin{array}{lll|lll} x^a & \Rightarrow & \mathrm{pow(x,a)} \\\sin\, x & \Rightarrow & \mathrm{sin(x)} &\cos\,x & \Rightarrow & \mathrm{cos(x)} \\\tan\,x & \Rightarrow &\mathrm{tan(x)} &\ln\,x & \Rightarrow & \mathrm{log(x)} \\e^x & \Rightarrow & \mathrm{exp(x)} &\left|x\right| & \Rightarrow & \mathrm{abs(x)} \\\arcsin\,x & \Rightarrow & \mathrm{asin(x)} &\arccos\,x & \Rightarrow & \mathrm{acos(x)} \\\arctan\,x & \Rightarrow & \mathrm{atan(x)} &\sqrt{x} & \Rightarrow & \mathrm{sqrt(x)} \\ \\\pi & \Rightarrow & \mathrm{pi} &e \mathrm{ sayısı} & \Rightarrow & \mathrm{esay} \\\ln\,2 & \Rightarrow &\mathrm{LN2} & \ln\,10 & \Rightarrow & \mathrm{LN10} \\\log_{2}\,e & \Rightarrow & \mathrm{Log2e} & \log_{10}\,e & \Rightarrow & \mathrm{Log10e} \end{array}\)

Ondalık sembolü olarak nokta(.) kullanınız. Örneğin; 1,0 yerine 1.0 yazınız.
1.türev için \(y'\), \(z'\),\(u'\),\(w'\) (bir adet tek tırnak işareti),
2.türev için \(y''\), \(z''\),\(u''\),\(w''\) (iki adet tek tırnak işareti),
3.türev için \(y'''\), \(z'''\), \(u'''\), \(w'''\) (üç adet tek tırnak işareti) kullanılacaktır.
beyaz_sayfa_en_alt_oval