Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Mod?lleri Denklemler

n.Mertebe Diferansiyel Denklem Sistemi Cözümü

\(\displaystyle \small {\frac{d^ny}{dt^n}}=f_1(t,y,z,\cdots,y^{(n)},z^{(n)})\), \(\displaystyle \small {\frac{d^nz}{dt^n}}=f_2(t,y,z,\cdots,y^{(n)},z^{(n)})\) şeklindeki diferansiyel denklem sistemleri çözümü sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır. (Şimdilik 4.mertebeye 5 denkleme kadar çözüm yapılmaktadır.) +, -, *, / matematik operatörler ve aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Üs almak için pow fonksiyonunu kullanınız. Örneğin \(t^2\) için pow(t,2) yazınız.

Çözümünü istediğiniz diferansiyel denklem:
Denklem Sayısı
Mertebe
Hesap Netodu:

Değişkenler
\(y''=f(t,y,y',z,z')\)
\(z''=f(t,y,y',z,z')\)
Çözüm için gerekli başlangıç değerleri
\(\displaystyle\small t_{0}=\)
\(\displaystyle\small y_{0}=\)
\(\displaystyle\small y'_{0}=\)
\(\displaystyle\small z_{0}=\)
\(\displaystyle\small z'_{0}=\)
Bulunması istenilen \(t\) değeri
\(\small t_n=\)
Artım \(\small\Delta t=\)Denklem içinde kullanılacak fonksiyonlar:
\(\begin{array}{lll|lll} x^a & \Rightarrow & \mathrm{pow(x,a)} \\\sin\, x & \Rightarrow & \mathrm{sin(x)} &\cos\,x & \Rightarrow & \mathrm{cos(x)} \\\tan\,x & \Rightarrow &\mathrm{tan(x)} &\ln\,x & \Rightarrow & \mathrm{log(x)} \\e^x & \Rightarrow & \mathrm{exp(x)} &\left|x\right| & \Rightarrow & \mathrm{abs(x)} \\\arcsin\,x & \Rightarrow & \mathrm{asin(x)} &\arccos\,x & \Rightarrow & \mathrm{acos(x)} \\\arctan\,x & \Rightarrow & \mathrm{atan(x)} &\sqrt{x} & \Rightarrow & \mathrm{sqrt(x)} \\ \\\pi & \Rightarrow & \mathrm{pi} &e \mathrm{ sayısı} & \Rightarrow & \mathrm{esay} \\\ln\,2 & \Rightarrow &\mathrm{LN2} & \ln\,10 & \Rightarrow & \mathrm{LN10} \\\log_{2}\,e & \Rightarrow & \mathrm{Log2e} & \log_{10}\,e & \Rightarrow & \mathrm{Log10e} \end{array}\)

Ondalık sembolü olarak nokta(.) kullanınız. Örneğin; 1,0 yerine 1.0 yazınız.
1.türev için \(y'\), \(z'\),\(u'\),\(w'\) (bir adet tek tırnak işareti),
2.türev için \(y''\), \(z''\),\(u''\),\(w''\) (iki adet tek tırnak işareti),
3.türev için \(y'''\), \(z'''\), \(u'''\), \(w'''\) (üç adet tek tırnak işareti) kullanılacaktır.
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano