Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
           Muhsoft

HTML Türkçe ve özel karakter kodları

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />

Türkçe karakterler, çok kullanılan semboller, Yunan alfabesi, Kril alfabesi, Orhun alfabesi, matematik sembolleri, Arap - Fars harfleri ve bazı karakterlerin URL kodları aşağıdadır.

Türkçe Karakterler

Sembol Harf Kodu Sayısal Kod
ç &ccedil; &#231;
Ç &Ccedil; &#199;
ğ   &#287;
Ğ   &#286;
ı   &#305;
İ   &#304;
ö &ouml; &#246;
Ö &Ouml; &#214;
ş   &#351;
Ş   &#350;
ü &uuml; &#252;
Ü &Uuml; &#220;
TL &#8356;

Yunan Alfabesi

Sembol Harf Kodu Sayısal Kod
Α &Alpha; &#913;
α &alpha; &#945;
Β &Beta; &#914;
β &beta; &#946;
Γ &Gamma; &#915;
γ &gamma; &#947;
Δ &Delta; &#916;
δ &delta; &#948;
Ε &Epsilon; &#917;
ε &epsilon; &#949;
Ζ &Zeta; &#918;
ζ &zeta; &#950;
Η &Eta; &#919;
η &eta; &#951;
Θ &Theta; &#920;
θ &theta; &#952;
Ι &Iota; &#921;
ι &iota; &#953;
Κ &Kappa; &#922;
κ &kappa; &#954;
Λ &Lambda; &#923;
λ &lambda; &#955;
Μ &Mu; &#924;
μ &mu; &#956;
Ν &Nu; &#925;
ν &nu; &#957;
Ξ &Xi; &#926;
ξ &xi; &#958;
Ο &Omicron; &#927;
ο &omicron; &#959;
Π &Pi; &#928;
π &pi; &#960;
Ρ &Rho; &#929;
ρ &rho; &#961;
Σ &Sigma; &#931;
σ &sigma; &#963;
ς   &#962;
Τ &Tau; &#932;
τ &tau; &#964;
Υ &Upsilon; &#933;
υ &upsilon; &#965;
Φ &Phi; &#934;
φ &phi; &#966;
Χ &Chi; &#935;
χ &chi; &#967;
Ψ &Psi; &#936;
ψ &psi; &#968;
Ω &Omega; &#937;
ω &omega; &#969;
ϕ &#981;
ϑ &#977;
ϖ &#982;
ϗ &#983;

Kril Alfabesi

Görünüm Onluk Kod Hex Kod
А  &#1040; &#x410;
а  &#1072; &#x430;
Б  &#1041; &#x411;
б  &#1073; &#x431;
В  &#1042; &#x412;
в  &#1074; &#x432;
Г  &#1043; &#x413;
г  &#1075; &#x433;
Д  &#1044; &#x414;
д  &#1076; &#x434;
Е  &#1045; &#x415;
е  &#1077; &#x435;
Ж  &#1046; &#x416;
ж  &#1078; &#x436;
З  &#1047; &#x417;
з  &#1079; &#x437;
И  &#1048; &#x418;
и  &#1080; &#x438;
Й  &#1049; &#x419;
й  &#1081; &#x439;
К  &#1050; &#x41A;
к  &#1082; &#x43A;
Л  &#1051; &#x41B;
л  &#1083; &#x43B;
М  &#1052; &#x41C;
м  &#1084; &#x43C;
Н  &#1053; &#x41D;
н  &#1085; &#x43D;
О  &#1054; &#x41E;
о  &#1086; &#x43E;
П  &#1055; &#x41F;
п  &#1087; &#x43F;
Р  &#1056; &#x420;
р  &#1088; &#x440;
С  &#1057; &#x421;
с  &#1089; &#x441;
Т  &#1058; &#x422;
т  &#1090; &#x442;
У  &#1059; &#x423;
у  &#1091; &#x443;
Ф  &#1060; &#x424;
ф  &#1092; &#x444;
Х  &#1061; &#x425
х  &#1093; &#x445;
Ц  &#1062; &#x426;
ц  &#1094; &#x446;
Ч  &#1063; &#x427;
ч  &#1095; &#x447;
Ш  &#1064; &#x428;
ш  &#1096; &#x448;
Щ  &#1065; &#x429;
щ  &#1097; &#x449;
Ъ  &#1066; &#x42A;
ъ  &#1098; &#x44A;
Ы  &#1067; &#x42B;
ы  &#1099; &#x44B;
Ь  &#1068; &#x42C;
ь  &#1100; &#x44C;
Э  &#1069; &#x42D;
э  &#1101; &#x44D;
Ю  &#1070; &#x42E;
ю  &#1102; &#x44E;
Я  &#1071; &#x42F;
я  &#1103; &#x44F;

Orhun Alfabesi

Görünüm Onluk Kod Hex Kod
𐰀 &#68608; &#x10C00;
𐰃 &#68611; &#x10C03;
𐰆 &#68614; &#x10C06;
𐰇 &#68615; &#x10C07;
𐰉 &#68617; &#x10C09;
𐰋 &#68619; &#x10C0B;
𐰑 &#68625; &#x10C11;
𐰓 &#68627; &#x10C13;
𐰍 &#68621; &#x10C0D;
𐰏 &#68623; &#x10C0F;
𐰴 &#68660; &#x10C34;
𐰚 &#68634; &#x10C1A;
𐰞 &#68638; &#x10C1E;
𐰠 &#68640; &#x10C20;
𐰣 &#68643; &#x10C23;
𐰤 &#68644; &#x10C24;
𐰺 &#68666; &#x10C3A;
𐰼 &#68668; &#x10C3C;
𐰽 &#68669; &#x10C3D;
𐰾 &#68670; &#x10C3E;
𐱃 &#68675; &#x10C43;
𐱅 &#68677; &#x10C45;
𐰖 &#68675; &#x10C30;
𐰘 &#68632; &#x10C18;
𐰲 &#68658; &#x10C32;
𐰢 &#68642; &#x10C22;
𐰭 &#68653; &#x10C2D;
𐰪 &#68650; &#x10C2A;
𐰯 &#68655; &#x10C2F;
𐱁 &#68673; &#x10C41;
𐰕 &#68629; &#x10C15;
𐰡 &#68641; &#x10C21;
𐰨 &#68648; &#x10C28;
𐰦 &#68646; &#x10C26;
𐰱 &#68657; &#x10C31;
𐰶 &#68662; &#x10C36;
𐰸 &#68664; &#x10C38;
𐰰 &#68656; &#x10C30;

Matematik Sembolleri

Sembol Harf Kodu Sayısal Kod
  &#8722;
+ + &#43;
± &plusmn; &#177;
× &times; &#215;
÷ &divide; &#247;
% % &#37;
  &#137;
= = &#61;
  &#8800;
  &#8776;
  &#8801;
< &lt; &#60;
> &gt; &#62;
  &#8804;
  &#8805;
  &#8734;
  &#8539;
¼ &frac14; &#188;
  &#8540;
½ &frac12; &#189;
  &#8541;
¾ &frac34; &#190;
  &#8542;
  &#8706;
  &#8710;
  &#8719;
  &#8730;
  &#8735;
  &#8745;
  &#8729;
ƒ   &#131;
  &#8260;
  &#137;
  &#8404;
  &#8405;
  &#8406;
  &#8407;
  &#8704;
  &#8705;
  &#8706;
  &#8707;
  &#8708;
  &#8709;
  &#8710;
  &#8711;
  &#8712;
  &#8713;
  &#8714;
  &#8715;
  &#8716;
  &#8717;
  &#8720;
  &#8721;
  &#8747;
  &#8748;
  &#8749;
  &#8750;
  &#8751;
  &#8752;
  &#8753;
  &#8754;
Diğer Matematik Operatörler

Alt Simge ve Üst Simge

Karakter Harf Kodu Sayısal Kod
üs 0 &#8304;
üs i &#8305;
² üs 2 &#178;
³ üs 3 &#179;
üs 4 &#8308;
üs 5 &#8309;
üs 6 &#8310;
üs 7 &#8311;
üs 8 &#8312;
üs 9 &#8313;
üs + &#8314;
üs - &#8315;
üs = &#8316;
üs ( &#8317;
üs ) &#8318;
üs n &#8319;
f &#7584
alt 0 &#8320;
alt 1 &#8321;
alt 2 &#8322;
alt 3 &#8323;
alt 4 &#8324;
alt 5 &#8325;
alt 6 &#8326;
alt 7 &#8327;
alt 8 &#8328;
alt 9 &#8329;
alt + &#8330
alt - &#8331
alt = &#8332
alt ( &#8333
alt ) &#8334
alt a &#8336
alt e &#8337
alt o &#8338
alt x &#8339
alt OE &#8340
alt h &#8341
alt kx &#8342
alt l &#8343
alt m &#8344
alt n &#8345
alt p &#8346
alt s &#8347
alt t &#8348

Bazı Karakterlerin URL Kodları

Sembol Kodu
Boşluk %20
# %23
$ %24
% %25
& %26
+ %2B
, %2C
/ %2F
: %3A
; %3B
< %3C
= %3D
> %3E
? %3F
@ %40
[ %5B
\ %5C
] %5D
^ %5E
{ %7B
| %7C
} %7D
~ %7E

Arap - Fars Harfleri

Sembol Kodu
ا &#1575;
ب &#1576;
پ &#1662;
ت &#1578;
ث &#1579;
ج &#1580;
چ &#1670;
ح &#1581;
خ &#1582;
د &#1583;
ذ &#1584;
ر &#1585;
ز &#1586;
ژ &#1688;
س &#1587;
ش &#1588;
ص &#1589;
ض &#1590;
ط &#1591;
ظ &#1592;
ع &#1593;
غ &#1594;
ط &#1591;
ف &#1601;
ق &#1602;
ك &#1603;
ل &#1604;
م &#1605;
ن &#1606;
و &#1608;
ه &#1607;
ى &#1609;
آ &#1570;
ٲ &#1650;


html

Bazı Semboller

Karakter Harf Kodu Sayısal Kod
!   &#33;
" &quot; &#34;
#   &#35;
$   &#36;
%   &#37;
& &amp; &#38;
'   &#39;
(   &#40;
)   &#41;
*   &#42;
+   &#43;
< &lt; &#60;
&#8451;
&#8457;
> &gt; &#62;
° &deg; &#176


Geometrik Şekiller

Görünüm Onluk Kod Hex Kod
■  &#9632; &#x25A0;
□  &#9633; &#x25A1;
▢  &#9634; &#x25A2;
▣  &#9635; &#x25A3;
▤  &#9636; &#x25A4;
▥  &#9637; &#x25A5;
▦  &#9638; &#x25A6;
▧  &#9639; &#x25A7;
▨  &#9640; &#x25A8;
▩  &#9641; &#x25A9;
▪  &#9642; &#x25AA;
▫  &#9643; &#x25AB;
▬  &#9644; &#x25AC;
▭  &#9645; &#x25AD;
▮  &#9646; &#x25AE;
▯  &#9647; &#x25AF;
▰  &#9648; &#x25B0;
▲  &#9650; &#x25B2;
△  &#9651; &#x25B3;
▴  &#9652; &#x25B4;
▵  &#9653; &#x25B5;
▶  &#9654; &#x25B6;
▷  &#9655; &#x25B7;
▸  &#9656; &#x25B8;
▹  &#9657; &#x25B9;
►  &#9658; &#x25BA;
▻  &#9659; &#x25BB;
▼  &#9660; &#x25BC;
▽  &#9661; &#x25BD;
▾  &#9662; &#x25BE;
▿  &#9663; &#x25BF;

Oklar ve Şekiller

Görünüm Onluk Kod Hex Kod
⬀  &#11008; &#x2B00;
⬁  &#11009; &#x2B01;
⬂  &#11010; &#x2B02;
⬃  &#11011; &#x2B03;
⬄  &#11012; &#x2B04;
⬅  &#11013; &#x2B05;
⬆  &#11014; &#x2B06;
⬇  &#11015; &#x2B07;
⬈  &#11016; &#x2B08;
⬉  &#11017; &#x2B09;
⬊  &#11018; &#x2B0A;
⬋  &#11019; &#x2B0B;
⬌  &#11020; &#x2B0C;
⬍  &#11021; &#x2B0D;
⬎  &#11022; &#x2B0E;
⬏  &#11023; &#x2B0F;
⬰  &#11056; &#x2B30;
⬱  &#11057; &#x2B31;
⬲  &#11058; &#x2B32;
⬳  &#11059; &#x2B33;
⬴  &#11060; &#x2B34;
⬵  &#11061; &#x2B35;
⬶  &#11062; &#x2B36;
⬷  &#11063; &#x2B37;
⬸  &#11064; &#x2B38;
⬹  &#11065; &#x2B39;
⬺  &#11066; &#x2B3A;
⬻  &#11067; &#x2B3B;
⬼  &#11068; &#x2B3C;
⬽  &#11069; &#x2B3D;
⬾  &#11070; &#x2B3E;
⬿  &#11071; &#x2B3F;
beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano