Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Matematik

Bazı Temel Türevler

\(\small u,v,w\text{ fonksiyonlar }, x \text{degisken}, a,b,c,n \text{ sabitler olmak üzere}\)
1.
\(\small \displaystyle \frac{\displaystyle d}{\displaystyle dx}\displaystyle \left ( \displaystyle c \displaystyle \right )=\displaystyle 0\)
2.
\(\small \displaystyle \frac{\displaystyle d}{\displaystyle dx}\displaystyle \left ( \displaystyle x \displaystyle \right )=\displaystyle 1\)
3.
\(\small \displaystyle \frac{\displaystyle d}{\displaystyle dx}\displaystyle \left ( \displaystyle x^n \displaystyle \right )=\displaystyle nx^{\displaystyle {n-1}}\)
4.
\(\small \displaystyle \frac{\displaystyle d}{\displaystyle dx}\displaystyle \left ( \displaystyle u\pm v \displaystyle \right )=\displaystyle \frac{du}{dx}\pm \displaystyle \frac{dv}{dx}\)
5.
\(\small \displaystyle \frac{\displaystyle d}{\displaystyle dx}\displaystyle \left ( \displaystyle cu \displaystyle \right )=\displaystyle c\displaystyle \frac{du}{dx}\)
6.
\(\small \displaystyle \frac{\displaystyle d}{\displaystyle dx}\displaystyle \left ( \displaystyle u.v \displaystyle \right )=\displaystyle u\displaystyle \frac{dv}{dx}+\displaystyle v\displaystyle \frac{du}{dx}\)
7.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx} \left ( \displaystyle \frac{u}{v} \right )=\displaystyle \frac{v\displaystyle \frac{du}{dx}-u\displaystyle \frac{dv}{dx}}{v^2}\)
8.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx} \left ( \displaystyle u^n \right )=\displaystyle nu^{n-1} \displaystyle\frac{du}{dx}\)
9.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx} \left ( \displaystyle u \circ v \right )=\displaystyle\frac{dv}{dx}\left (\displaystyle\frac{du}{dx} \circ v \right )\)
10.
\(\small \displaystyle \frac{du}{dx} =\displaystyle\frac{du}{dv}\displaystyle\frac{dv}{dx}\)
beyaz_sayfa_en_alt_oval