Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Matematik

Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri

1.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \sin u \right ) =\displaystyle \cos u \displaystyle\frac{du}{dx}\)
2.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \cos u \right ) =\displaystyle -\sin u \displaystyle\frac{du}{dx}\)
3.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \tan u \right ) =\displaystyle \sec^2 u \displaystyle\frac{du}{dx}\)
4.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \cot u \right ) =\displaystyle -\csc^2 u \displaystyle\frac{du}{dx}\)
5.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \sec u \right ) =\displaystyle \sec u \displaystyle \tan u \displaystyle\frac{du}{dx}\)
6.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \csc u \right ) =\displaystyle -\csc u \displaystyle \cot u \displaystyle\frac{du}{dx}\)
7.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \sin^{-1} u \right ) =\displaystyle \frac{1}{\displaystyle\sqrt{1-u^2}} \displaystyle\frac{du}{dx}\)
8.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \cos^{-1} u \right ) =\displaystyle -\frac{1}{\displaystyle\sqrt{1-u^2}} \displaystyle\frac{du}{dx}\)
9.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \tan^{-1} u \right ) =\displaystyle \frac{1}{\displaystyle{1+u^2}} \displaystyle\frac{du}{dx}\)
10.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \cot^{-1} u \right ) =\displaystyle -\frac{1}{\displaystyle{1+u^2}} \displaystyle\frac{du}{dx}\)
11.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \sec^{-1} u \right ) =\displaystyle \frac{1}{\displaystyle\left | u \right | \sqrt{1+u^2}} \displaystyle\frac{du}{dx}\)
12.
\(\small \displaystyle \frac{d}{dx}\left ( \csc^{-1} u \right ) =\displaystyle -\frac{1}{\displaystyle\left | u \right | \sqrt{1+u^2}} \displaystyle\frac{du}{dx}\)
beyaz_sayfa_en_alt_oval