Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Magnetik Akı Birim Çeviri

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [kütle][uzunluk]2[zaman]-2[akım]-1
SI Birim : Weber {Wb}

beyaz_sayfa_en_alt_oval