Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Basınç Birim Çevirisi

Metrik, İngiliz/Amerikan basınç birimlerinin birbirine çevrilmesi. Paskal, bar, atm, psi ve diğer birimlerin bir birine çevirisi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi: [kütle][uzunluk][zaman]-2

beyaz_sayfa_en_alt_oval