Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Moment Birim Çevirisi

Metrik, İngiliz/Amerikan moment birimlerinin birbirine çevrilmesi. Nm, lbf.ft ve diğer birimlerin bir birine çevirisi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [kütle][uzunluk]2[zaman]-2

beyaz_sayfa_en_alt_oval