Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
    Hesap Modülleri Gaz Hesabı

Boruda Gaz Debisi Birim Dönüşümü

Borudaki gaz akışında, gazın sıcaklık ve basıncına bağlı olarak gaz debi birimlerinin bir birine çevrilmesi

Aşağıdaki formu doldurunuz.
Gaz Cinsi :
Çevrilecek Gazın Sıcaklık ve Basıncı
Gaz Sıcaklığı :
Gaz Basıncı (mutlak) :
Çevrilecek Debi :
=
Dönüşecek Birim :
Gaz Sıcaklığı :
Gaz Basıncı (mutlak) :
Sm³ : Standard m³ [1 atm, 15 °C]
Nm³ : Normal m³ [1 atm, 0 °C]
CFS : ft³/sec
CFM : ft³/min
CFH : ft³/hour
CFD : ft³/day
SCFS : Standard ft³/sec [14.696 psia, 60 °F]
SCFM : Standard ft³/min [14.696 psia, 60 °F]
SCFH : Standard ft³/hour [14.696 psia, 60 °F]
SCFD : Standard ft³/day [14.696 psia, 60 °F]
MMSCFD : Million standard ft³/day [14.696 psia, 60 °F]

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval