Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü

lisp
İçindekiler

Boru_Fitting_Hesaplama-v2.3 Programı

K_BORU:

k_boru komutu ile istenilen çapı sembolize eden çizgileri çizer. Farklı çaplar için farklı renktedir.

K_BORU

Eğer daha önce boru çeşidi seçilmemişse, boru çeşidi seçilmesi istenir.

K_BORU

Daha önce, metin ve işaret büyüklüğü girilmemişse bu değer istenir.

K_BORU

Çizilecek boru çapı girilir.

K_BORU

Sizden borunun başlangıç ve bitiş noktası istenecektir.

K_BORU
K_BORU

Çizgi konduktan sonra aynı çaptan tekrar boru çizmek istermisiniz sorunun cevabı Evet olursa, sizden iki nokta daha isteyecektir.

K_BORU

Eğer k_cizgi_tipi_ayarla komutu ile çizgi tipi “ÖzelTip” seçili ise, çizilen çizgide çap değeri de yazılı olacaktır.

K_BORU

K_BORU

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval