Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü

lisp
İçindekiler

Boru_Fitting_Hesaplama-v2.3 Programı

k_boru_tipi_sec:

Metrajı ölçülecek borunun tipi seçilir. Ekleme parçaları bu tipte oluşur. Seçilen tipe uygun layer oluşturmaktadır. Örneğin, Boru tipi Polietilen seçildiğinde, kenan_Polietilen_boru isminde layer tanımlanır. Boru tipi olarak, Polietilen, Çelik, Atıksu, Temizsu, Korige, Doğalgaz, Yangın ve Jeotermal seçilebilir.

k_buyukluk

k_buyukluk

 

beyaz_sayfa_en_alt_oval