Kenan kılıçaslan

 • Baca Hesabı
 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü
SQL Server

Kayıt Silme - DELETE Deyimi

Tablodaki kayıtları için DELETE deyimi kullanılır. Genel ifade aşağıdadır.

DELETE FROM tabloAdı WHERE mantıksal_ifade

ÖNEMLİ NOT:

WHERE deyimi yazılmaz ise tablodaki tüm kayıtlar silinir.

DELETE FROM tbl_urun WHERE grubu='01'

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında, tabloda bulunan grubu değeri '01' olan tüm kayıtlar silinir.

DELETE FROM tbl_urun 
       WHERE urun_adi = 'defter' and grubu='01'

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında, tabloda bulunan grubu değeri '01' ve urun_adi defter olan tüm kayıtlar silinir.

beyaz_sayfa_en_alt_oval