Kenan kılıçaslan

 • Baca Hesabı
 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü
SQL Server

Tablodaki Veriyi Güncelleme - UPDATE Deyimi

Tablodaki veriyi güncellemek için UPDATE deyimi kullanılır. Genel ifade aşağıdadır.

UPDATE tabloAdı SET atamalar WHERE mantıksal_ifade
UPDATE tabloAdı SET col1_adi=deger1, col2_adi=deger2,... 
                 WHERE mantıksal_ifade

ÖNEMLİ NOT:

1- WHERE deyimi yazılmaz ise tablodaki tüm kayıtlar güncellenir.

2- atamalar ile güncellenecek değerler atanır, matematik işlem yapılabilir.

Update tbl_urun set fiyati=5 where grubu='01'

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında, tabloda bulunan grubu değeri '01' olan tüm kayıtlarda fiyati değeri 5 olur.

Update tbl_urun set fiyati=1.2 
    where urun_adi = 'defter' and grubu='01'

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında, tabloda bulunan grubu değeri '01' ve urun_adi defter olan tüm kayıtlarda fiyati değeri 1.2 olur.

beyaz_sayfa_en_alt_oval