Kenan kılıçaslan

 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü

lisp
İçindekiler

Nokta Hesaplama (Polar Fonksiyonu)

Polar fonksiyonu, bilinen bir noktadan, bilinen açı üzerinde istenilen mesafedeki noktanın koordinatlarını bize verir.

(setq nokta2 (polar nokta1 aci mesafe)

Yukarıdaki ifadede nokta1: merkez nokta, aci: nokta2'nin nokta1'e göre bulunduğu açıdır. (birimi radyan) mesafe : nokta1 ile nokta2 arasındaki mesafedir.

(setq pt1 (polar nokta1 3.14 5))
   (defun DereceRadyan (d) ;derece yi radyana dönüştürme
     (* PI (/ d 180.0))
   ); defun
   ;==================

   (defun C:Dikdortgen1 (/ N Pt1 Pt2 Pt3 UZUNLUK YUKEKLIK)	;yerel değişkenler

      (setq N (getpoint "\nGiriş noktası : "))

      (setq UZUNLUK (getreal "\nUzunluk: ")	;kutunun uzunluğu
         YUKEKLIK (getreal "\nYükseklik: ")	

      );setq
   ;=========================================
      (setq Pt1 (polar N (DereceRadyan 0.0) UZUNLUK)	;ilk köşe hesap
  
         Pt2 (polar Pt1 (DereceRadyan 90.0) YUKEKLIK)	;ikinci köşe hesap

         Pt3 (polar Pt2 (DereceRadyan 180.0) UZUNLUK) ;üçüncü köşe hesap

      );setq
   ;=========================================
     (command "PLINE" N "W" "" "" Pt1 Pt2 Pt3 "C")

     (princ)						
   );defun	 
 
beyaz_sayfa_en_alt_oval