Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Alan Birim Çevirisi

Metrik, İngiliz/Amerikan, araştırma alanında kullanılan alan birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [uzunluk]2
SI Birim : metre kare {m²}

beyaz_sayfa_en_alt_oval