Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Parlaklık Birim Çeviri

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [ışık şiddeti]/[uzunluk]2
SI Temel Birim : candela/m² {cd/m², nit, nt}

beyaz_sayfa_en_alt_oval