Kenan k?l??aslan

 • Baca Hesabı
 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü
SQL Server

IF...ELSE... Deyimi

If else yapısı her programlama dilinde olduğu gibi belirtilen koşulların kontrolünü sağlamakta kullanılır.

Stored procedure ve Batch içinde kullanılabilir.

IF koşul
  Doğru ise çalışacak Sql deyimi
IF koşul
  Doğru ise çalışacak Sql deyimi
ELSE
  Yanlış ise çalışacak sql deyimi

If içinde birden fazla sql komutu bulunacak ise bu komutlar BEGIN ... END arasına konur

IF koşul
  BEGIN
    Doğru ise çalışacak Sql deyimi
  END
IF koşul
  BEGIN
    Doğru ise çalışacak Sql deyimi
  END
ELSE
  BEGIN
    Yanlış ise çalışacak sql deyimi
  END
IF @para>500
  Select * from personel -- if içinde koşula bağlı çalışır
  Select * from satis  -- if içinde değil
IF @para>500
BEGIN
  Select * from personel --koşula bağlı
  Select * from satis  -- koşula bağlı
END

Örnek:
Personel tablosunda maaş ortalaması 1000’den büyük ise “maaş ortalaması yüksek”, küçük ise “maaş ortalaması düşük” mesajı versin.

IF (select avg(maas) from tbl_personel)>1000
  Print 'Maaş ortalaması yüksek'
ELSE
  Print 'Maaş ortalaması düşük'
Go

Örnek:
Yukarıdaki kodu değişken tanımlayarak yeniden yazalım.

DECLARE @ortalama money
SELECT @ortalama=(select avg(maas) from tbl_personel)

IF @ortalama>1000
  Print 'Maaş ortalaması yüksek'
ELSE
  Print 'Maaş ortalaması düşük'

Yukarıdaki kodda
* @ortalama isimli değişken tanımladık.
* Bu değişkene personel tablosunun ortalamasını atadık.
Ortalama değişkeninin değerinin 1000’den büyük olup olmadığını kontrol ettik. Büyükse 'Maaş ortalaması yüksek', değilse 'maaş ortalaması düşük' mesajı verdirdik ve @ortalama değişkenini yazdırdık.

beyaz_sayfa_en_alt_oval