Kenan kılıçaslan

 • Baca Hesabı
 • Sürtünme Kaybı
 • Diferansiyel Denklem
 • Denklem Çözümü
SQL Server

PRIMARY KEY KISITLAMASI

Bir tabloda, o tablodaki bilgileri tanımlayan alan primary key olarak tanımlanır. Örneğin bir müşteri tablosunda, müşterinin kimliği "müsteri no" alanına bağlıdır. Bu alan primary key olarak tanımlanabilir ya da "ürün" tablosunda "ürün no" o ürünün tüm bilgilerini tanımlar, bu nedenle "ürün no" primary key olarak tanımlanabilir.

PRIMARY KEY birincil anahtardır. Tanımlandığı kolondaki bilginin tekilliğini sağlar, aynı zamanda indeks görevini görür, tablo bu kolona göre fiziki olarak sıralıdır ve sadece birkez oluşturulabilir.

Genel ifade;

kolon_adi veri_tipi PRIMARY KEY

veya

kolon_adi veri_tipi PRIMARY KEY NOT NULL

veya

kolon_adi veri_tipi PRIMARY KEY NOT NULL identity(1,1)

veya

CONSTRAINT pk_adi PRIMARY KEY (kolon_adi)

şeklinde tanımlanır. Bazı veritabanı sistemlerinde primary key ile birlikte NOT NULL kısıtlamasını kullanımı gereklidir.

Tablo oluştururken PRIMARY KEY tanımlama

Tanımlama örnekleri
CREATE TABLE tablo_adi (
  id int primary key not null,
  ...,
)
CREATE TABLE tablo_adi (
  id int primary key not null identity(1,1),
  ...,
)
CREATE TABLE tablo_adi (
  id int not null,
  ...,
  constraint pk_adi primary key(id)
)
CREATE TABLE tbl_Urun (
  UrunNo char(10) PRIMARY KEY NOT NULL,
  UrunAdi varchar(20), 
  Fiyati money, 
  Birimi char(5), 
  Miktari decimal(10,2) 
)

Mevcut tabloda PRIMARY KEY tanımlama

Tanımlama örnekleri

Kolon Mevcut ise aşağıdaki gibi eklenir.

ALTER TABLE tablo_adi 
  ADD CONSTRAINT pk_adi PRIMARY KEY(kolon_adi)

Kolon Mevcut değil ise aşağıdaki gibi eklenir.

ALTER TABLE tablo_adi 
  ADD col_adi veri_tipi PRIMARY KEY NOT NULL

Örnek : tbl_urun tablosuna "id" isimli int tipinde kolon oluşturalım ve bu konun primary key ve otomatik artan sayı yapalım.

ALTER TABLE tbl_urun 
  ADD id int PRIMARY KEY NOT NULL identity(1,1)

Örnek : tbl_urun tablosuna "id" isimli bir kolon var. Bu kolonu primary key olarak tanımlayalım. Bu kısıtlamanın adı "pk_urun" olsun.

ALTER TABLE tbl_urun 
  ADD CONSTRAINT pk_urun PRIMARY KEY(id) NOT NULL
beyaz_sayfa_en_alt_oval