Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Gaz Sabiti

Gaz sabiti (aynı zamanda molar gaz sabiti, evrensel gaz sabiti) \(R\) sembolü ile gösterilir.

SI Birim Sistemi
8.31446261815324 J/K⋅mol
8.31446261815324 m3⋅Pa/K⋅mol
8.31446261815324 kg⋅m2/K⋅mol.s2
8.31446261815324×103 lt⋅Pa/K⋅mol
8.31446261815324×10-2 lt⋅bar/K⋅mol
İngiliz/Amerikan Birim Sistemi
0.730240507295273 atm.ft3⋅lb/mol.R
10.731557089016 psi.ft3⋅lb/mol.R
1.985875279009 BTU.lb/mol.R
Diğer Birim Sistemleri
297.049031214 in. H2O⋅ft3⋅lb/mol.R
554.984319180 torr⋅ft3⋅lb/mol.R
0.082057366080960 lt⋅atm/K⋅mol
62.363598221529 lt⋅Torr/K⋅mol
1.987204258640...×10-3 kcal/K⋅mol
8.205736608095...×10-5 m3⋅atm/K⋅mol
8.31446261815324×107 erg/K⋅mol

Boyut Sistemi:
İdeal gaz yasasından \(PV = nRT\) 'den
\(R = \displaystyle\frac{PV}{nT}\)
Burada \(P\) basınç, \(V\) hacimdir, \(n\) belli bir maddenin mol sayısı ve \(T\) ise sıcaklıkdır.

\(R = \displaystyle\frac{\displaystyle\frac{kuvvet}{alan}\,\text{x}\, hacim}{molsayısı\,\text{x}\, sıcaklık}\)

\(R = \displaystyle\frac{\displaystyle\frac{kuvvet}{uzunluk^2}\,\text{x}\,uzunluk^3}{molsayısı\,\text{x}\,sıcaklık}\)

\(R = \displaystyle\frac{kuvvet\,\text{x}\,uzunluk}{molsayısı\,\text{x}\,sıcaklık}\)

\(R = \displaystyle\frac{iş}{molsayısı\,\text{x}\,sıcaklık}\)

beyaz_sayfa_en_alt_oval