Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Özgül Isı Kapasitesi Birim Çeviri

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [uzunluk]2[zaman]-2[sıcaklık farkı]-1

beyaz_sayfa_en_alt_oval