Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Alan Atalet Momenti Birimlerinin Çevirisi

Metrik, İngiliz/Amerikan alan atalet momenti birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [uzunluk]4

beyaz_sayfa_en_alt_oval