Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Mol Birimleri Çevirisi

Metrik, İngiliz/Amerikan mol birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [madde miktarı]
SI Temel Birim : mol {mol}
Boyut Sembolü : [N]

beyaz_sayfa_en_alt_oval