Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Kütle Birim Çevirisi

Metrik, İngiliz/Amerikan ve Troy kütle birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [kütle]
SI Temel Birim : kilogram {kg}

$1\; \textrm{slug}$
Dönüşüm Gerçek Değer
$\small{ = 1 \; lbf/(ft/s^2)}$ $\small{ = 1 \; lbf/(ft/s^2)}$
$\small{\approx 0.08333 \; blobs}$ $= \frac{1}{12}\;\small blobs $
$\small{\approx 32.17 \; lb }$ $= \frac{196\,133}{6\,096 }\;\small lb$
$\small{\approx 514.8 \;oz}$ $= \frac{196\,133}{381 }\;\small oz$
$\small{= 14.59 \;kg}$ $\small{= 14.59 \;kg}$
beyaz_sayfa_en_alt_oval