Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Yoğunluk-Özgül Kütle Birim Çeviri

Metrik, İngiliz/Amerikan yoğunluk-özgül kütle birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [kütle][uzunluk]-3
SI Birim : kilogram/metre küp {kg/m³}

beyaz_sayfa_en_alt_oval