Kenan k?l??aslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Yoğunluk-Özgül Kütle Birim Çeviri

Metrik, İngiliz/Amerikan yoğunluk-özgül kütle birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [kütle][uzunluk]-3
SI Birim : kilogram/metre küp {kg/m³}

beyaz_sayfa_en_alt_oval

Dökümanlar    Ürün ve Hizmetler    Hesaplamalar    Birim Çevir    Referanslar    İletişim

Boru Hesapları    Baca Hesapları    Havalandırma Kanalı    Soğutma, Klima    Denklem Çözümleri    Matematik Formülleri

Yer Kaloriferi Hesabı (Muhsoft)

Kenan KILIÇASLAN 2012© Tüm Hakları Saklıdır.       Designed by Nuit                                                  English    Italiano