Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Birim Uzunluğun Atalet Momenti Birimleri

Metrik, İngiliz/Amerikan birim uzunluğun atalet momenti birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [uzunluk]3

beyaz_sayfa_en_alt_oval