Kenan kılıçaslan

  • Baca Hesabı
  • Sürtünme Kaybı
  • Diferansiyel Denklem
  • Denklem Çözümü
Birim Çevir Birim Çevir

Özgül Ağırlık Birim Çeviri

Metrik, İngiliz/Amerikan özgül ağırlık birimlerinin birbirine çevrilmesi.

Çevrilecek değer Ön ek
=....

Boyut Sistemi : [kütle][uzunluk]-2[zaman]-2
SI Birim : kilogram/metre küp {N/m³}

beyaz_sayfa_en_alt_oval